Bij het kiezen van een profiel moet er rekening worden gehouden met de lijnlast/windlast. Dit wordt o.a. gedaan door te kijken in welk windgebied het gebouw staat en hoe hoog het gebouw is.

Nederland is onderverdeeld in windgebied 1 tot en met 3, daarnaast kan windgebied 1 en 2 nog verder verdeeld worden in kuststrook en binnenland. In de gebieden direct aan de kust worden zwaardere eisen gesteld dan in het binnenland. Behalve dat gekeken wordt naar het windgebied en de hoogte, spelen ook de functie van het gebouw, de vorm en de bebouwingsomgeving een rol.

Voor elke situatie heeft UNIQ een geschikt systeem. Al onze windtabellen zijn hier te vinden.

Mocht u verdere vragen hebben over de keuze van het juiste profiel, neem dan gerust contact met ons op.