Regelgeving voor balustrades

Balustrades moeten volgens het bouwbesluit 2012 aan diverse voorwaarden voldoen. Zo zijn onder andere omschreven wat de minimale hoogte moet zijn en welke lijnlast vereist is voor de gebruiksfunctie.

Wij geven u hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste eisen.

Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend!

Voor de actuele stand aangaande de normen verwijzen wij u naar de website van de NEN.

Hoogte van een balustrade

Klik hier voor het betreffende artikel van het bouwbesluit.

 
Omschrijving Artikel Blz.
Balkonhek vereist bij vloerverschil van meer dan 1 meter 2.17 lid 1 22
Balkonhek minimaal 1 meter hoog gemeten van vloer 2.18 lid 1 23
Balkonhek minimaal 1,2 meter hoog bij verschil hoger dan 13 meter 2.18 lid 2 23

 

Valbeveiliging trappen

Ook voor valbeveiliging op een trap geeft het Nederlands Bouwbesluit richtlijnen. Overbrugt een trap een hoogteverschil van meer dan 1 m en is de hellingshoek groter dan 2:3, dan bent u verplicht om aan tenminste 1 zijde een trapleuning of trap balustrade te plaatsen. Deze moet tussen de 80 en 100 cm hoog zijn. 

Lijnlasten 

Categorie Lijnlast
niet gemeenschappelijke ruimte met woonfunctie bv woning 0.3 kN/m
gemeenschappelijke ruimte met een woonfunctie bv galerij, trappenhuis 0.5 kN/m
overige ruimten bv kantoor, winkel 0.8 kN/m
overige gebruiksfuncties personenvervoer bv sportgebouw, onderwijs, bioscoop, theater 3.0 kN/m

 

 

 

 

 

Gebruiksfuncties en definitie

Klik hier voor het betreffende artikel van het bouwbesluit.

 • bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport;
 • bouwwerk geen gebouw zijnde: bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dat geen gebouw of onderdeel daarvan is;
 • celfunctie: gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen;
 • gezondheidszorgfunctie: gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling;
 • industriefunctie: gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden;
 • kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratie;
 • logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen;
 • onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs;
 • overige gebruiksfunctie: niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt;
 • sportfunctie: gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport;
 • winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten;
 • woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen.

Belangrijkste functies 


Bijeenkomstfunctie

Voorbeelden

 • congrescentrum / vergaderzaal
 • kerk
 • bioscoop / theater / casino
 • restaurant / café
 • discotheek
 • museum /  bibliotheek
 • kinderdagverblijf
 • tribune in een sportgebouw

Kantoorfunctie

Voorbeelden

Een kantoorfunctie is bijvoorbeeld onderdeel van een:

 • accountantsbureau / administratiekantoor
 • advocatenkantoor
 • bankgebouw
 • gemeentehuis
 • kantoortje bij winkel / woning

Winkelfunctie

Voorbeelden

 • winkelcentrum / warenhuis / supermarkt
 • pedicure / kapsalon
 • reisbureau
 • apotheek
 • showroom

Woonfunctie

Voorbeelden

 • vrijstaande woningen
 • eengezinswoningen
 • flat- of portiekwoningen
 • woongedeelte van een bejaardentehuis of een verzorgingstehuis (woonzorgcomplex)
 • kamers in een studentenhuis

Opmerking

Een ruimte van een woonboot valt niet onder een woonfunctie. Een woonschip is namelijk geen bouwwerk in de zin van de Woningwet.


Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend!

Voor de actuele stand aangaande de normen verwijzen wij u naar de website van de NEN.

Veelgestelde vragen over de regelgeving omtrent Balustrades

Het Bouwbesluit in Nederland stelt eisen aan valbeveiliging bij trappen. Als een trap een verticaal verschil van meer dan 1 meter overbrugt en een hellingshoek heeft die steiler is dan 2:3, dan is het noodzakelijk om minimaal aan één kant een leuning of balustrade voor de trap te installeren. De hoogte hiervan dient te liggen tussen de 80 en 100 centimeter.
Voor nieuwe constructies dienen balustrades op vloerniveau ten minste 1 meter hoog te zijn, tenzij het hoogteverschil meer dan 13 meter bedraagt, in welk geval de balustrade op zijn minst 1,2 meter hoog moet zijn. In het geval van bestaande gebouwen is de vereiste minimale hoogte voor balustrades vastgesteld op 0,9 meter, ongeacht of het hoogteverschil de 13 meter overschrijdt.
Volgens artikel 2.18 van het Bouwbesluit moet een balustrade een minimale hoogte van 1 meter hebben, gemeten vanaf de vloer. Als de vloer zich echter meer dan 13 meter boven de grond bevindt, zoals op de 4e of 5e verdieping, dan is de vereiste minimale hoogte van de balustrade 1,2 meter.